NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

1. Công tác Truyền thông và Quan hệ công chúng
a) Tổ chức thực hiện công tác truyền thông: các hoạt động giới thiệu, quảng bá thông tin của Trường; Quản lý Cổng thông tin điện tử, Bản tin Xã hội và Nhân văn, trang Youtube, trang Facebook và các kênh truyền thông khác của Trường;
b) Đầu mối liên hệ và thực hiện các hoạt động xử lý khủng hoảng truyền thông;
c) Xây dựng kế hoạch và triển khai việc thiết lập, phát triển các mối quan hệ công chúng để quảng bá về các mặt hoạt động củaTrường;
d) Tổ chức các hoạt động nhằm phát triển thương hiệu của Trường;
e) Thực hiện các sản phẩm truyền thông: quà lưu niệm, tài liệu, tin tức, hình ảnh, phim giới thiệu về Trường, khoa, ngành/chuyên ngành đào tạo...
f) Tổ chức tuyên truyền các lễ, sự kiện lớn của đất nước, thành phố, Đại học quốc gia TP.HCM và Trường.


2. Công tác Tư vấn tuyển sinh
a) Làm đầu mối, phối hợp với Phòng Đào tạo, phòng Sau Đại học và các đơn vị chuyên môn tổ chức thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh các hệ đại học, sau đại học, chương trình liên kết, ngắn hạn;
b) Tư vấn cho Hội đồng tuyển sinh các vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh các hệ đào tạo;
c) Tham gia các chương trình tư vấn tuyển sinh cho học sinh, người học tiềm năng.


3. Công tác Quan hệ doanh nghiệp
a) Tiếp nhận, tổ chức các hoạt động hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp; thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp để xúc tiến các hoạt động tài trợ, hiến tặng phục vụ cho sự phát triển của Trường;
b) Tiếp nhận và giới thiệu thông tin về việc làm, thực tập cho sinh viên;
c) Phối hợp với các doanh nghiệp để tổ chức các sự kiện quảng bá sản phẩm phù hợp với môi trường giáo dục đại học.

4. Công tác Tổ chức sự kiện
a) Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị để tổ chức các sự kiện cấp trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;
b) Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức sự kiện của các đơn vị trong Trường cho phù hợp với đặc điểm của Nhà trường;

5. Phụ trách Văn phòng Ban Liên lạc cựu sinh viên

a) Là nơi làm việc của Ban Liên lạc cựu sinh viên Trường và các khoa, bộ môn;
b) Là nơi đón tiếp cựu sinh viên về thăm và làm việc với Trường;
c) Tổ chức các hoạt động kết nối giữa cựu sinh viên với Nhà trường.

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.