NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

1. Công tác truyền thông và quan hệ công chúng

a) Tổ chức thực hiện công tác truyền thông: các hoạt động giới thiệu, quảng bá thông tin của Trường; Quản lý Cổng thông tin điện tử, Bản tin Xã hội và Nhân văn, trang Youtube, trang Facebook của Trường.

b) Đầu mối liên hệ và thực hiện các hoạt động xử lý khủng hoảng truyền thông.

c) Xây dựng kế hoạch và triển khai việc thiết lập, phát triển các mối quan hệ công chúng để quảng bá về hoạt động, thành tựu và sản phẩm đào tạo, các dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ của Trường.

d) Tổ chức các hoạt động nhằm phát triển thương hiệu của Trường.

e) Chuẩn bị các sản phẩm truyền thông: quà lưu niệm, tài liệu, tin tức, hình ảnh, phim giới thiệu về Trường, khoa, ngành/chuyên ngành đào tạo...; các ấn phẩm phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh.

f) Tổ chức tuyên truyền các lễ, sự kiện lớn của đất nước, thành phố, Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường.

 

2. Công tác tổ chức sự kiện

a) Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị để tổ chức các sự kiện cấp trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

b) Quản lý, điều phối việc tổ chức các sự kiện trong Trường.

c) Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các sự kiện quảng bá phù hợp với môi trường giáo dục đại học.

 

3. Công tác tư vấn tuyển sinh

a) Làm đầu mối, phối hợp với Phòng Đào tạo, phòng Sau Đại học, các đơn vị chuyên môn, các đơn vị ngoài trường tổ chức thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh các hệ đại học, sau đại học, chương trình liên kết, ngắn hạn.

b) Thực hiện các ấn phẩm cho công tác tuyển sinh.

c) Đại diện Nhà trường tham gia các chương trình tư vấn tuyển sinh do các cơ quan truyền thông tổ chức.


4. Công tác quan hệ doanh nghiệp

a) Phụ trách công tác tiếp nhận, tổ chức, quản lý các hoạt động hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp; thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp có tiềm năng để xúc tiến các hoạt động tài trợ phục vụ cho sự phát triển của Trường.

b) Tiếp nhận và giới thiệu thông tin về việc làm, thực tập cho sinh viên Trường.

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.