Thông tin liên hệ


Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp:

- Phòng A107, SỐ 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1


- Điện thoại:

+ Văn phòng: 028.38293828 - số nội bộ 199

+ Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp - số nội bộ 197


- Đường dây tư vấn tuyển sinh: 

+ 0868.223.237 (Viettel)


- Email văn phòng: oce@hcmussh.edu.vn

- Email bộ phận Quan hệ doanh nghiệp: jobs@hcmussh.edu.vn


- Website: www.oce.hcmussh.edu.vn


- Facebook: https://www.facebook.com/ussh.vnuhcm/


Phòng Truyền thông và Tổ chức sự kiện:

- Phòng A107 cơ sở 10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1

- Điện thoại: 08.38293828 - số nội bộ 199

- Email: oce@hcmussh.edu.vn

- Website: www.oce.hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.