CƠ CẤU NHÂN SỰ

Về nhân sự, Phòng Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 05 chuyên viên.

1. Ông Trần Nam -Trưởng phòng 

Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung, đối ngoại
- Phụ trách công tác Truyền thông

- Phụ trách công tác Quan hệ doanh nghiệp

- Phụ trách Cổng thông tin điện tử Trường
Liên hệ: trannam@hcmussh.edu.vn


2. Bà Nguyễn Thảo Chi - 
Phó trưởng phòng

Nhiệm vụ:

- Phụ trách Công tác Tổ chức sự kiện

- Phụ trách Công tác Tư vấn tuyển sinh

- Phụ trách công tác văn phòng, nội vụ

- Phụ trách các câu lạc bộ

Email: thaochinguyen@hcmussh.edu.vn

 


3. Ông Lê Nam Tiến - Chuyên viên
Nhiệm vụ:
- Tham gia công tác Tổ chức sự kiện
- Thường trực công tác Tư vấn tuyển sinh
- Phụ trách website Tư vấn tuyển sinh: http://tuyensinh.hcmussh.edu.vn/

- Phụ trách Câu lạc bộ Tư vấn tuyển sinh Nhân văn
Liên hệ: lenamtien@hcmussh.edu.vn

 

4. Bà Nguyễn Thu Trang - Chuyên viên

Nhiệm vụ: 

- Phụ trách công tác văn phòng

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng

- Phụ trách fanpage Trường:  https://www.facebook.com/ussh.vnuhcm/

- Phụ trách Câu lạc bộ Tổ chức sự kiện 

 Liên hệ: thutrang@hcmussh.edu.vn 

 

5. Ông Nguyễn Hồ Mạnh Khang - Chuyên viên

Nhiệm vụ: 

- Trị sự bản tin Xã hội và Nhân văn

- Phụ trách Trang Youtube Trường

- Phụ trách kỹ thuật, nội dung Cổng thông tin điện tử

- Phụ trách Câu lạc bộ Truyền thông InfoPlus

- Phụ trách website Phòng: http://oce.hcmussh.edu.vn

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông

 Email: manhkhang@hcmussh.edu.vn

 

6. Ông Lê Công Bắc - Chuyên viên

Nhiệm vụ:

- Thư ký văn phòng Ban Liên lạc Cựu SV

- Thư ký CLB CSV doanh nhân

- Phát triển quan hệ đối tác với các doanh nghiệp

- Tiếp nhận nhu cầu doanh nghiệp, triển khai giới thiệu việc làm – thực tập cho SV

- Vận động tài trợ, hiến tặng từ cá nhân, doanh nghiệp

- Phụ trách website: doanhnghiep.hcmussh.edu.vn

- Các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng

Email: lecongbac@hcmussh.edu.vn

7. Bà Lê Thị Tuyết Nga - Chuyên viên

Nhiệm vụ:

- Phụ trách sản phẩm quảng bá thương hiệu Trường

- Công tác văn phòng bộ phận Quan hệ doanh nghiệp

- Các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng

Email: lethituyetnga@hcmussh.edu.vn

***

Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp
Địa chỉ: Phòng A107, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:

- Văn phòng: 028.38293828 - xin số 199

- Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp - xin số 177


Email: 

- Văn phòng: oce@hcmussh.edu.vn

- Bộ phận quan hệ doanh nghiệp: doanhnghiep@hcmussh.edu.vn Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.