CƠ CẤU NHÂN SỰ

Về nhân sự, Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 05 chuyên viên.

 

1. Ông TRẦN NAM - Trưởng phòng 

Email: trannam@hcmussh.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung, đối ngoại;

- Phụ trách công tác Truyền thông;

- Phụ trách công tác Quan hệ doanh nghiệp;

- Phụ trách Cổng thông tin điện tử Trường.

 

2. Bà NGUYỄN THẢO CHI - Phó Trưởng phòng

Email: thaochinguyen@hcmussh.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Phụ trách Công tác Tổ chức sự kiện;

- Phụ trách Công tác Tư vấn tuyển sinh;

- Phụ trách công tác văn phòng, nội vụ;

- Phụ trách các câu lạc bộ.

 

3. Bà NGUYỄN THU TRANG - Chuyên viên

Email: thutrang@hcmussh.edu.vn 

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác văn phòng;

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng;

- Phụ trách fanpage Trường: https://www.facebook.com/ussh.vnuhcm/.

 

4. Ông LÊ CÔNG BẮC - Chuyên viên

Email: lecongbac@hcmussh.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Thư ký văn phòng Ban Liên lạc Cựu Sinh viên;

- Thư ký CLB Cựu sinh viên Doanh nhân;

- Phát triển quan hệ đối tác với các doanh nghiệp;

- Tiếp nhận nhu cầu doanh nghiệp, triển khai giới thiệu việc làm – thực tập cho sinh viên;

- Vận động tài trợ, hiến tặng từ cá nhân, doanh nghiệp;

- Phụ trách Câu lạc bộ Tổ chức sự kiện Focus

 

5. Bà LÊ THỊ TUYẾT NGA - Chuyên viên

Email: lethituyetnga@hcmussh.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Phụ trách sản phẩm quảng bá thương hiệu Trường;

- Công tác văn phòng bộ phận Quan hệ doanh nghiệp;

- Các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

 

6. Ông NGUYỄN VÕ NGUYÊN ANH - Chuyên viên

Email: vonguyenanh@hcmussh.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Tham gia công tác Tổ chức sự kiện;

- Thường trực công tác Tư vấn tuyển sinh;

- Phụ trách website Tư vấn tuyển sinh: http://tuyensinh.hcmussh.edu.vn/;

- Phụ trách Câu lạc bộ Tư vấn tuyển sinh Nhân văn

 

7. Bà TRIỀU NGUYỄN QUỲNH NHƯ - Chuyên viên

Email: nhutrieu@hcmussh.edu.vn

Nhiệm vụ: 

- Phụ trách công tác truyền thông

- Phụ trách Câu lạc bộ Truyền thông Info Plus

 

***PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
Địa chỉ: Phòng A107, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 

Điện thoại:
- Văn phòng: 028.38293828 - xin số 199
- Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp - xin số 197Email:
- Văn phòng: oce@hcmussh.edu.vn
- Bộ phận quan hệ doanh nghiệp: doanhnghiep@hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.