GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên gọi 

- Tên tiếng Việt: Phòng Truyền thông và Tổ chức sự kiện (viết tắt: TT&TCSK)

- Tên tiếng Anh: Office of Communication and Events (viết tắt: O.C.E)


2. Chức năng 

- Phòng TT&TCSK là một đơn vị chức năng trong cơ cấu phòng, ban thuộc bộ máy tổ chức của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

- Phòng TT&TCSK là đầu mối thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh; thực hiện công tác truyền thông và quan hệ công chúng, tổ chức các sự kiện nhằm góp phần xây dựng, phát triển thương hiệu và thế mạnh của Trường theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với môi trường giáo dục.Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.