GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp (viết tắt: TT&QHDN) - Office of Communication and Enterprise Relations (viết tắt: OCER) tiền thân là Phòng Truyền thông và Tổ chức sự kiện (OCE) được thành lập ngày 12/01/2017. Phòng được mang tên Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp vào ngày 22/3/2019. 


Phòng Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp gồm 4 chức năng chính:
+ Công tác truyền thông và quan hệ công chúng
+ Công tác tư vấn tuyển sinh
+ Công tác quan hệ doanh nghiệp

+ Công tác tổ chức sự kiện

+ Phụ trách Văn phòng Ban Liên lạc cựu SV trường

Phòng có nhân sự gồm 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng, 5 chuyên viên.


 

Địa chỉ: 

- Văn phòng: Phòng A107, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp: phòng B011, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh


Điện thoại:

- Văn phòng: 028.38293828 - xin số 199

- Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp - xin số 177


Website: http://oce.hcmussh.edu.vn 


Email: 

- Văn phòng: oce@hcmussh.edu.vn

- Bộ phận quan hệ doanh nghiệp: doanhnghiep@hcmussh.edu.vn 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN


 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.