GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Truyền thông và Tổ chức sự kiện (viết tắt: TT&TCSK) - Office of Communication and Events (viết tắt: O.C.E) được thành lập ngày 12 tháng 1 năm 2017.

 

Phòng Truyền thông và Tổ chức sự kiện có chức năng 

- Phòng TT&TCSK là một đơn vị chức năng trong cơ cấu phòng, ban thuộc bộ máy tổ chức của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

- Phòng TT&TCSK là đầu mối thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh; thực hiện công tác truyền thông và quan hệ công chúng, tổ chức các sự kiện nhằm góp phần xây dựng, phát triển thương hiệu và thế mạnh của Trường theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với môi trường giáo dục.

Phòng có các nhiệm vụ:


Thứ nhất, thực hiện công tác truyền thông và quan hệ công chúng

a) Tổ chức thực hiện công tác truyền thông: các hoạt động giới thiệu, quảng bá thông tin của Trường; Quảnlý Cổng thông tin điện tử, Bản tin Xã hội và Nhân văn, trang Youtube của Trường.

b) Chuẩn bị các sản phẩm truyền thông: quà lưu niệm, tài liệu, tin tức, hình ảnh, phim giới thiệu về Trường, khoa, ngành/chuyên ngành đào tạo...; các ấn phẩm phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh.

c) Đầu mối liên hệ và thực hiện các hoạt động xử lý khủng hoảng truyền thông.

d) Xây dựng kế hoạch và triển khai việc thiết lập, phát triển các mối quan hệ công chúng để quảng bá về hoạt động, thành tựu và sản phẩm đào tạo, các dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ của Trường.

e) Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác tổ chức, quản lý các hoạt động gắn kết và hợp tác giữa Nhà trường với các doanh nghiệp, phụ trách công tác vận động tài trợ từ các doanh nghiệp; làm đầu mối và phối hợp với các đơn vị trong nhà trường trong việc tìm kiếm, thiết lập và xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp có tiềm năng tài trợ để xúc tiến các hoạt động tài trợ phục vụ cho sự phát triển của Trường.

f) Phối hợp với các đơn vị để tổ chức các hoạt động nhằm phát triển thương hiệu của Trường.

g) Tổ chức tuyên truyền các lễ lớn của đất nước, thành phố, Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường.

 

Thứ hai, thực hiện công tác tổ chức sự kiện

a) Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị để tổ chức các sự kiện cấp trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

b) Quản lý, điều phối việc tổ chức các sự kiện trong Trường.

c) Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các sự kiện quảng bá phù hợp với môi trường giáo dục đại học.

d) Tổ chức các lễ tốt nghiệp.

 

Thứ ba, thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh

a) Làm đầu mối, phối hợp với Phòng Đào tạo, phòng Sau Đại học, các đơn vị chuyên môn, các đơn vị ngoài trường tổ chức thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh các hệ đại học, sau đại học, chương trình liên kết, ngắn hạn;

b) Thực hiện các ấn phẩm quảng bá nhằm phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh.


PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆNGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.