GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp (viết tắt: TT&QHDN) - Office of Communication and Enterprises Relation (viết tắt: OCER) tiền thân là Phòng Truyền thông và Tổ chức sự kiện (OCE) được thành lập ngày 12/01/2017. Phòng được mang tên Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp vào ngày 22/3/2019. 

Phòng Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp gồm 4 chức năng chính:
+ Công tác truyền thông, quan hệ công chúng
+ Công tác tư vấn tuyển sinh
+ Công tác quan hệ doanh nghiệp
+ Công tác tổ chức sự kiện

Phòng có nhân sự gồm 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng, 3 chuyên viên. Phòng được đặt tại Phòng A107, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Email: oce@hcmussh.edu.vn. Website: http://oce.hcmussh.edu.vn/

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN


 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.