Ban Liên lạc Cựu SV Trường triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020

Vừa qua, Ban Liên lạc Cựu Sinh viên trường đã ban hành kế hoạch hoạt động năm 2020 với nhiều điểm mới trên cơ sở phát huy thành quả của năm 2019.

Trong năm 2019, hoạt động của Ban Liên Lạc Cựu sinh viên (BLL CSV) Trường và các khoa, bộ môn có nhiều hoạt động ý nghĩa, hiệu quả: Tổ chức chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng cho sinh viên; Tổ chức thông tin về cơ hội tuyển dụng; Trao học bổng cho sinh viên vượt khó; Giới thiệu doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt động của khoa/bộ môn; Tổ chức họp mặt truyền thống CSV khoa – khoá; Giới thiệu thông tin tuyển sinh sau đại học cho CSV; Văn phòng Ban Liên lạc CSV Trường và CLB Cựu SV doanh nhân tổ chức thành công cuộc thi Người Nhân văn khởi nghiệp lần thứ nhất – năm 2019...

Có thể kể đến BLL CSV một số khoa, bộ môn đã hoạt động hiệu quả như: Đông Phương học, Báo chí và Truyền thông, Ngữ văn Anh, Xã hội học, Giáo dục, Hàn Quốc học, Văn học, Du lịch…

Phát huy kết quả đạt được, nhằm tiếp tục đưa các hoạt động của CSV Trường vào nề nếp, hiệu quả, thực chất, BLL CSV Trường xây dựng và ban hành Kế hoạch số 01/KH-XHNV-BLLCSV về việc thực hiện các hoạt động công tác CSV Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM năm 2020 với các hoạt động trọng tâm cụ thể:

1. Kiện toàn, hoạt động hiệu quả BLL CSV các khoa/bộ môn và thiết lập cơ sở dữ liệu của CSV theo khoa, ngành, khóa học;
2. Hỗ trợ hoạt động của BLL CSV các khoa/bộ môn;
3. Tổ chức các hoạt động kết nối Cựu SV cấp trường, khoa, bộ môn; tổ chức các chương trình chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp…;
4. Vận động CSV đóng góp hỗ trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tài trợ xây dựng các công trình phục vụ việc học tập, nghiên cứu của Nhà trường;
5. Truyền thông hiệu quả về hoạt động, thành tựu công tác của CSV Trường trên các kênh truyền thông như: báo chí, website, facebook, linkedln…


Văn phòng BLL CSV Trường xin thông tin đến quý anh, chị CSV Kế hoạch hoạt động chi tiết trong năm 2020 của BLL CSV Trường tại đây.


Hiện nay, Văn phòng BLL CSV Trường tổ chức các kênh thông tin gồm:
- Văn phòng BLL CSV Trường (địa chỉ bên dưới)
- Website CSV: http://alumni.hcmussh.edu.vn/
- Fanpage CSV: https://www.facebook.com/csv.dhkhxhnv/


***
VĂN PHÒNG BAN LIÊN LẠC CỰU SV TRƯỜNG
Phòng B011, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3829 3828 - 197
Email: cuusinhvien@hcmussh.edu.vn
Website: http://alumni.hcmussh.edu.vn/

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.