Thông tin về ý kiến thu bổ sung học phí khi nhận bằng tốt nghiệp

Trong thời gian qua, Nhà trường nhận được một số ý kiến của cử nhân về việc thu bổ sung học phí khi nhận bằng tốt nghiệp, nay Nhà trường thông tin thêm như sau:

Việc thu học phí bổ sung, có hai trường hợp như sau:

1.Trường hợp thứ nhất: Thay đổi số tiết do bổ sung môn học mới hoặc thay đổi môn học mới sau khi kết thúc việc thu học phí.
Hướng giải quyết:
- Trường hợp bổ sung môn học, cử nhân cần thanh toán học phí bổ sung
- Trường hợp do điều chỉnh số tiết của môn học (do khoa, bộ môn đề nghị) thì cử nhân không phải thanh toán học phí bổ sung.
Ví dụ: sinh viên nộp học phí là 30 tiết nhưng sau đó khoa bổ sung thêm 15 tiết cho cùng môn học thì không thanh toán học phí bổ sung.

2.Trường hợp thứ hai:
 nợ học phí học kỳ hè thì cần thanh toán học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để được giải quyết.

Trân trọng.

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.