Hướng dẫn quản trị Trang thông tin điện tử

Phòng TT&TCSK thông tin tài liệu hướng dẫn quản trị Trang thông tin điện tử của Trường. 

Các đơn vị sử dụng tài liệu để phục vụ công tác quản trị nội dung các trang thông tin của đơn vị trực thuộc Cổng thông tin điện tử của Trường.

 

1. Tài liệu hướng dẫn quản trị website tại đây

2. Tài liệu hướng dẫn tạo flash hình ảnh tại đây

3. Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm xem hình ảnh IrfanView tại đây

 

PHÒNG TT&TCSK


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.