CƠ CẤU NHÂN SỰ

Về nhân sự, Phòng Phòng Truyền thông và Tổ chức sự kiện có Trưởng phòng và 04 chuyên viên.

1. Ông Trần Nam
Trưởng phòng 

Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung, đối ngoại
- Phụ trách công tác Tư vấn tuyển sinh của Trường
- Đầu mối làm việc với các cơ quan truyền thông
- Phụ trách Cổng thông tin điện tử Trường
Liên hệ: 0937 971 098 - trannam@hcmussh.edu.vn


2. Bà Lý Hạo Nghi
Chuyên viên
Nhiệm vụ:
- Phụ trách văn phòng, tài chính

- Công tác Đảm bảo chất lượng

- Quà tặng lưu niệm của Trường

Liên hệ: lyhaonghi@hcmussh.edu.vn

3. Ông Lê Nam Tiến
Chuyên viên
Nhiệm vụ:
- Tham gia công tác Tổ chức sự kiện
- Tham gia công tác Tư vấn tuyển sinh
- Phụ trách website Tư vấn tuyển sinh: http://tuyensinh.hcmussh.edu.vn/
- Phụ trách website Phòng: http://oce.hcmussh.edu.vn

- Phụ trách Câu lạc bộ Tư vấn tuyển sinh Nhân văn
Liên hệ: lenamtien@hcmussh.edu.vn


4. Bà Nguyễn Thu Trang

Chuyên viên

Nhiệm vụ: 

- Phụ trách công tác vận động tài trợ, gây quỹ

- Phụ trách công tác quan hệ công chúng

- Phụ trách fanpage Trường:  https://www.facebook.com/ussh.vnuhcm/

- Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh

- Phụ trách Câu lạc bộ Tổ chức sự kiện 

 Liên hệ: thutrang@hcmussh.edu.vn 


5. Ông Nguyễn Hồ Mạnh Khang
Chuyên viên

Nhiệm vụ: 

- Trị sự bản tin Xã hội và Nhân văn

- Phụ trách Trang Youtube Trường

- Phụ trách kỹ thuật, nội dung Cổng thông tin điện tử

- Phụ trách Câu lạc bộ Truyền thông

 Email: manhkhang@hcmussh.edu.vn


***

Phòng Truyền thông và Tổ chức sự kiện
Địa chỉ: Phòng A107, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38293828 - xin số 199
Email: http://oce.hcmussh.edu.vn/


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.