Kỹ thuật viết tin, bài cho website

Phòng TT&TCSK giới thiệu tài liệu hướng dẫn một số kỹ thuật viết tin, bài báo chí. 

Tài liệu do ThS. Phạm Duy Phúc - Phó trưởng khoa Báo chí và Truyền thông biên tập và hướng dẫn trong chương trình Tập huấn Kỹ năng quản trị và viết tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Trường.


Tài liệu hướng dẫn:

- Đặc điểm các dạng cấu trúc tin - bài thông dụng, phân biệt cấu trúc tin với bài.

- Kỹ thuật viết tin, bài theo cấu trúc hình tháp ngược, hình đồng hồ cát, cấu trúc tâm điểm…

- Một số cách dẫn nhập (mở đầu, khởi, lead) và đặt tít (title) căn bản.


Các nội dung chính trong tài liệu tập huấn:

1. Nhận thức chung về báo chí và công chúng báo chí. Đối tượng công chúng của Trang tin điện tử Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG-HCM.

2. Tìm hiểu định nghĩa về tin tức và các tiêu chí của tin báo chí

3. Tìm hiểu các yêu cầu cơ bản và bản chất của tin

4. Các yếu tố 5W+1H

5. Phân loại tin và các dạng tin cơ bản

6. Tìm hiểu về định nghĩa về bài báo và các thành phần của một bài báo

7. Kỹ thuật viết tin, bài hình tháp ngược

8. Kỹ thuật viết đề dẫn và một số lưu ý viết đề dẫn hay

9. Quy trình viết tin, bài

10. Chú ý khi viết cho website


Tải tài liệu tại đây

 

 PHÒNG TT&TCSK

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.